Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
zoodanig komt vooreerst in aanmerking, de ver-
binding van het ijzer-oxydule met zwavelzuur of
de zoogenoemde ijzer-vitriool, welke wij hier en
daar in den grond aantreffen. Is dit zout in
groote hoeveelheid aanwezig, dan werkt het zeer
schadelijk op de planten; maar bij eene geringe
hoeveelheid werkt het als eene heilzame meststof,
hetgeen waarschijnlijk aan zijn zwavelzuur is toe
te schrijven. Maar het is echter verkieslijker
om het zwavelzuur, ter bemesting, in eene an-
dere verbinding dan met ijzer te gebruiken.
Wanneer zwavelzuur ijzer-oxydule nadeelig werkt,
kan dit grootendeels worden voorgekomen, door
het aanvoeren van eene kalkhoudende aardsoort,
van gebranden kalk of ook van asch, die zijnen
nadeeligen invloed verminderen. Op zulk eene
wijze heeft men wel eens zure, slechte graslan-
den met weinig kosten aanmerkelijk verbeterd.
Ook de kennis van het phosphorzure ijzer-oxydule
is voor den landbouw belangrijk. Het komt dik-
wijls, als eene schoone blaauwe stof, in moeras-
sen voor, vooral in veen-poelen, die klei tot on-
dergrond hebben. Men erkent het hgt aan deze
blaauwe kleur, die door het Hggen in de lucht
bruin wordt. Het is in water geheel onoplos-
baar en lost zich ook moeijelijk in koolzuur op;
maar door eenige andere zuren en door ammo-
niak, wordt het gemakkelijk opgenomen. Meer-
malen treft men in kleigronden veel ammoniak en