Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
Het ijzer-oxydule is in water, dat koolzuur
bevat, oplosbaar, maar het ijzer-oxydule wordt
hierin niet opgenomen; en ter-s^ijl het eerste, in
te groote hoeveelheid voorhanden, eene schade-
lijke uitwerking kan voortbrengen, omdat de plan-
ten het in vloeibaren toestand kunnen opnemen,
zoo oefent het laatste doorgaans noch goed noch
kwaad uit. Is de grond, gelijk men zegt, dood-
geploegd, dan heeft men door een te diep ploe-
gen te veel ijzer-oxydule naar boven in de bouw-
vore gebragt, en het bezwaar, hierdoor ontstaan,
laat zich dan alleen wegnemen, wanneer men dit
oxydule, door den invloed van de zuurstof der
lucht, in oxyde verandert. Li het algemeen zal
men, bij de aanwezigheid in den grond van eene
te groote hoeveelheid ijzer-oxydule, zuUcs het best in
oxyde kunnen veranderen, door bij herhaling te
ploegen, terwijl dit het geschiktste middel is, om
veel zuurstof in aanraking met het ijzer-oxydule
te brengen.
Ook zal eene bemesting met gebranden kalk
hier eene zeer goede uitwerking doen, omdat
deze het koolzuur aan het water ontneemt en
het alzoo ter oplossing van het oxydule ongeschikt
maakt.
Over de -verbinding van het ijzer sprekende,
mogen wij ook die van zijne oxyden met een paar
zuren niet onvermeld laten, voor zoo verre deze
voor den landbouw niet onbelangrijk zijn. Als