Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
zij schadelijk; want vele zoogenoemde koude gron-
den bevatten te veel talkaarde en zijn daardoor
onvruchtbaar.
Laten wij thans overgaan tot de verbinding der
zuurstof met een metaal, dat, soms in zeer groote
massa's bijeen, over den ganschen aardbodem is
verspreid, het JLJiser namelijk,. dat meestal ook
bij onze veldgronden, hoewel in eene betrekkelijk
geringe hoeveelheid, wordt aangetroffen.
De verbinding der zuurstof met het ijzer vormt
twee onderscheidene ligchamen, het blaauwachtige
ijzer-oxydule en het roode ijzer-oxyde, welke on-
der Img alleen verschillen in de evenredige hoeveel-
heid zuurstof, die met het metaal verbonden is.
Beide ontstaan door de vereeniging van zuurstof
met ijzer; doch in het eerste is mindere zuurstof
voorhanden, dan in het laatste. Omdat het ijzer
bijna overal in den grond gevonden wordt, en er
dikwijls tevens geene genoegzame hoeveelheid zuur-
stof wordt aangetroffen om dit geheel te verza-
digen of in een oxyde te veranderen, zoo laat
zich hieruit het veelvuldig voorkomen van ijzer-
oxydule gemakkelijk verklaren. Maar ook het
reeds gevormde oxyde staat meermalen een ge-
deelte van zijne zuurstof aan andere ligchamen
af, en verandert daardoor insgelijks in een oxy-
dule. Zulks kan onder anderen het geval zijn,
wanneer gronden, die veel ijzer bevatten, sterk
met stikstofrijken mest worden liemest.