Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
09
zuur als de zuurstof uit den dampkring op, en
houdt beiden terug. Eveneens gedraagt zij zich
ten aanzien van andere stoffen, die den grond mest
of plantenvoedsel mededeelen, vooral ten aanzien
van den ammoniak, over welken wij later zullen
spreken. Juist door dit terughouden dezer stoffen,
oefent de klei in de groote huishouding der natuur
eene hoogst weldadige werking uit. De zand- en
kalkgronden zijn te vergelijken met vele ligtzin-
nige polderjongens, die alles, wat zij verdienen,
spoedig weder verteerên; terwijl de kleigrond
daarentegen gelijk te stellen is met de ijverige,
gezeten daghuurders, die gaarne wat verdienen,
maar ook van het verworven loon zoo veel moge-
lijk trachten te sparen, om in dagen van tegen-
spoed en werkeloosheid geen gebrek te lijden.
Hoe men dit gebrek van de eerste genoemde gron-
den door vermenging met klei kan verbeteren,
behoeft hier geene nadere opgaaf.
De verbinding der zuurstof met het magnesium
vormt de TaUcaarde, of bitteraarde. Men treft
deze zeer dikwijls aan üa vereeniging met kalk-
aarde, en kiezelaarde, maar vooral oolcverbonden
met koolzuur. Bijna alle planten nemen eenige
talkaai'de op, en bij sommige is zij zelfs geheel
onmisbaar.
Gewoonlijk is er ook eene genoegzame hoeveel-
heid talkaarde in den grond aanwezig. Doch
waar zij in te grooten overvloed voorkomt, werkt