Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HüiPP
C8
bevatten dan ook altijd klei, en bij gevolg ook
klei-aarde, in eene meerdere of mindere mate.
Tot hare voor ons liet meest belangrijke eigen-
schappen behooren: dat zij zeer veel water kan
opnemen en daarmede een deeg vormen, hetwelk
zich doet kneden en vormen naar verkiezing; als-
mede dat zij uitdroogende, hard wordt, sterk te
zamen krimpt en vaneen barst. Deze zelfde
eigenschappen heeft de klei met haar gemeen, doch
in mindere mate, naar gelang deze meerder of
minder kiezelaarde of kalkaarde bevat, omdat die
het onderlinge zamenkleven der klei-aarde in den
weg staat.
De klei-aarde is wijders evenmin in water als
in koolzuur oplosbaar. Met eenige andere zuren
gaat zij verbindingen aan, die echter schadelijk
zijn voor de gewassen. Deze onoplosbaarheid, zoo-
wel in water als in koolzuur, is de oorzaak, dat
men haar zoo spaarzaam in de planten aantreft. •
De eigenschappen der eigenlijke klei, voor ons
van meer belang dan die der kleiaarde, zijn verre
de meeste aan ons allen bekend, en dus kunnen
wij ook ten deze kort zijn.
Onder alle verschillende grondsoorten neemt de
klei de grootste hoeveelheid water op en laat dit
ook het moeijelijkste weder los. Daarom droogen
kleiachtige gronden veel langzamer uit, dan andere.
Schoon de klei-aarde door het koolzuur niet
wordt opgelost, zoo zuigt toch de klei zoo wel dit