Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
de Hieiselsiure Kalle, zijnde déze, zoo als wij vroe-
ger gezien hebben, het voorname bestanddeel van
den metselkalk, wanneer deze tot metselen verbruikt
is. Hij wordt door bijna alle andere zuren ontleed, en
daarom ook doet het kalkpuin zulk eene gunstige
uitwerking op zoogenoemde zure gronden, behalve
nog door den salpeterzuren kalk, wellie dit bevat.
Doch laten wij ons thans met de beschouwing van
nog andere zuursstof-verbindingen bezig houden.
ACHTSTE HOOFDSTUK.
over kleiaarde en klei, talkaarde, ijzer- en
mangaan-oxtden.
Thans gaan wij eene verbinding behandelen
van het grootste gewigt, die der zuurstof name-
lijk met het aluminium, de Kleiaarde of aluin-
aarde, ten aanzien van welke wij, om niet ver-
keerd verstaan te worden, vooraf eene onder-
linge verwisseling van benaming moeten herinneren,
die, ofschoon zeer onjuist, meermalen plaats heeft
namelijk, de verwisseling van de eigenlijke klei-
aarde met de klei. De eerste toch bestaat alleen
uit zuurstof en aluminium, terwijl hetgene men
gewoonlijk klei of leem noemt, eene verbinding is
van kleiaarde met kiezelzuur, gemengd met kalk,
potasch, soda en andere stoffen. De Klei ont-
staat door het verweren of aan de lucht uiteen-