Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
stemde hoeveelheid, terstond na het zaaijen over
den grond uitstrooijen; 600 Ned. p. gips op het
bmider rekent men een behoorlijke overmesting.
Laat ons thans van het gips afstappen; doch
wij moeten wel in het oog houden, dat deze
hoogstbelangrijke stof zeker eene meerdere aan-
wending verdient, dan zij tot dus verre hier te
lande heeft ondervonden.
Dat kalkpuin, vooral op weilanden, als meststof
bijzonder goed werkt, is ons allen bekend. Dit
wordt voornamelijk voortgebragt door de ontleding
van den salpeterzuren kalk, den zoogenoemden
KaUe-salpeter, welke in kalkpuin aanwezig is.
Ook de verbinding van phospFior»uur met
Italk het hoofdbestanddeel der beenderen, is voor
den landbouw van het meeste gewigt, omdat zij het
middel aan de hand geeft, om phosphorzuur aan
den grond mede te deelen. Toen wij over het
phosphorzuur en het beenderenmeel handelden,
hebben wij echter hierover reeds gesproken; maar
wij moeten er nog bijvoegen dat, even als op
de beenderen, het zwavelzuur ook op den phos-
phorzm-en kalk, die in den grond voorhanden is,
gunstig werkt, door dit bezwaarlijk op te lossen
zout te ontleden; en zeer mogelijk is het, dat
juist hieraan de goede werking is toe te schrij-
ven, welke het zwavelzuur op zich zeiven reeds
bij sommige gronden uitoefent.
Nog eene andere verbinding van den kalk is