Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O O K H E D E. vn
■kunde die jbuücnlands in den laatsten tijd als goud
en nuUig op den voorgrond zijn geplaatst, bekleedt
von Babo's Ackerbau Chemie zonder tivijfel eene voor-
name plaats. De uitgever van deze nederduitsche ver-
taling heeft hel daarom nuttig geoordeeld, om dit werkje
ook bereikbaar te stellen voor den ISederlandschen Land-
bouwer. Maar hij wenschte niet slechts eene bloote ver-
taling te geven, en daardoor in een zoo algemeen ge-
brek onzer vertalingen te vervallen: dat namelijk de
meeste zaken niet bevattelijk zijn voor dengenen, die ze
leert en hem geen nut kunnen aanbrengen., omdat zij
zeer dikwijls alleen toepasselijk zijn op uitheemsche ge-
woonten , inrigtingen en klimaten, en omdat de vertaler
of uit onkunde of uil vrees voor hel besteden van eenige
moeite, vergeel, dat hij alleen ten dienste van Nederlan-
ders werkt. De uitgever heeft daarom dit werkje niet
slechts doen vertalen, maar ook doen omwerken voor den
Nederlandschen Landbouwer, hij heeft er onder anderen
den onaangenamen, en hier te lande, als verouderd, in
onbruik gerakenden vorm van gesprekken aan doen ont-
nemen; hij heeft alle voorbeelden laten kiezen uit land-
bouw praktijken, • welke hier te lande in zwang zijn;
hij heeft uitsluitend die akkerbouw-gewassen doen be-
handelen, welke in Nederland geteeld worden; hij heeft
steeds de soort van gronden voor oogen laten houden,
welke hier voorkomen, en bovendien alles op onze luchts-
gesleldheid toepasselijk doen maken.