Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
waarin een zuur voorhanden is, hetwelk de ont-
wikkehng der planten verhindert. Dergelijke
gronden kan men gemakkelijk herkennen, door
een weinig van de aarde waaruit zij bestaan met
water te koken, en dan, nadat alles bezakt is, in
dit water een strookje lakmoespapier te steken,
gelijk er in elke apotheek kan verkregen wor-
den. Is er een vrij zuur voorhanden, dan
wordt de blaauwe kleur \;an het papier door dit
water in rood veranderd. Wanneer men nu in
dien grond eene aardsoort brengt, die veel kool-
zuren kalk bevat, dan kan het niet missen, of
deze zal het zuur opnemen en onschadelijk ma-
ken, omdat hij daarmede een onzijdig zout vormt,
dat 6f op zich zelve onschadelijk of moeijelijk op-
losbaar is. Dat de grond hierdoor op eenmaal
eene groote vruchtbaarheid kan verkrijgen, is dui-
delijk, wanneer wij ons slechts herinneren, wat
er ten dien aanzien reeds vroeger is gezegd. Het
brengen van kalk op zure weilanden is dus, met
in achtneming van de opgegevene voorwaarden,
steeds aan te prijzen.
Laat ons nu tot de beschouwing eener andere,
niet minder gewigtige stof overgaan , namelijk van
den zwavelzuren kalk of het tiips, eene zelfstan-
digheid waarvan men buiten 'slands veel gebruilï
maakt op klaverland, zonder evenwel de eigen-
lijke oorzaak van hare werking te kennen.
In zuiveren toestand is het gips sneeuwwit.