Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
aarde te voorzien, naaar ook de ontleding "en op-
lossing te bevorderen van andere stoffen, welke
zicli daarin bevinden. Want vele verbindingen
van kiezelaarde, die zonder den bijtenden kalk
onopgelost zouden blijven, worden door deze ont-
leed en vormen oplosbare en tot plantenvoeding
hoogst nuttige zouten. Vooral in Schotland is
O O
bet gebruik van kalk zeer in zwang, ter bewer-
king der akkers, waarover deze in den herfst
wordt uitgestrooid. Behalve als planten voedsel,
werkt de kalk voordeelig, omdat hij de verrotting
bevordert van de plantaardige stoffen, die in den
grond aanwezig zijn; daarom moet de grond niet
nat liggen, omdat dan het te veel vocht de zuur-
stof uit den dampkring belet zich met den kalk
te vereenigen. Eene te groote hoeveelheid kalk
werkt echter nadeelig, omdat die alsdan te veel
plantaardige stoffen doet ontbinden, eene te spoe-
dige ontwikkeling van koolzuur te weeg brengt,
en alzoo eenen gestadigen nieuwen aanvoer van
mest vordert, om geen gebrek te veroorzaken aan
de bronnen van het koolzuur. In weerwil alzoo van
de volstrekte behoefte aan kalk van den wijnstok,
groeit deze niet dan met eene zware bemesting
op kalkachtige gronden, terwijl onder de onvrucht-
baarste streken van Frankrijk Champagne met zij-
nen krijtbodem (en Champagne-wijn) gerekend moet
worden. ^ Dergelijke gronden zouden te verbete-
ren zijn door het overstrooijen met klei.