Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
groot gedeelte aan het kalkgehalte van dit water
toe te schrijven.
Dat zich de koolzure kalk aldus oplost, is voor
den landbouw van groot belang, omdat vele planten
eene aanmerkelijke hoeveelheid kalk tot haren
wasdom behoeven, en deze bij allen bijna, in groo-
tere of kleinere hoeveelheid, wordt aangetroffen.
Het onderzoek, of de grond eene aanmerkelijke
hoeveelheid kalk bezit, is niet moeijelijk; men be-
hoeft hiertoe slechts een weinig aarde in een
glaasje te doen, en met eenige droppelen zout-
zuur of zwavelzuur, of ook met sterken azijn te
bevochtigen. Zoo er dan eene opbruising ont-
staat, kan men verzekerd zijn, dat er koolzure
kalk aanwezig is.
Ten einde kalk aan den bouwgrond toe te voe-
gen, kan men meer dan eenen weg inslaan. De
gemakkelijkste is, om er mergel over te strooijen,
wanneer men hiertoe de gelegenheid heeft. Mer-
gel is eene aardsoort uit kalkaarde bestaande, die
met klei en gewoonlijk ook met potasch en ijzer-
oxyde verbonden is. Ongelukkig is er hier te lande
tot dus verre geen andere mergel ontdekt, dan
alleen te Oldenzaal en zoo het schijnt ook te Steen-
wijkerwold. De kosten moet men zelfs daar niet
te gering achten, want op eiken bunder behoeft
men ten minste 100 wagenvrachten. Men kan
ook ongebluschten kalk gebruiken, die het voor-
deel heeft, van niet slechts den grond van kalk-