Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
liebben soda ter hunner voeding noodig, en van hier
dat hun dikwijls opzettelijk keukenzout onder het
voedsel wordt gegeven. Ten gevolge vanditzout-
verbruik door menschen en dieren, moet er ook
soda in den grond voorhanden zijn, en als zooda-
nig tot voedsel door de gewassen opgenomen wor-
den. Daar nu, waar de grond gebrek aan soda
heeft, zou men. zulks kunnen verhelpen, door met
keukenzout te mesten, hetwelk in dat geval eene
uitmuntende uitwerking doet, terwijl het bijna geen
nut te weeg brengt op gronden, die geene soda
behoeven. In het zeewater is, zoo als wij weten,
eene groote hoeveelheid keukenzout, en dus ook
soda aanwezig, en die planten, welke een' grond
vorderen, die rijk is aan soda, ziet men ook het
weligste aan de zee-stranden groeijen, ja, plan-
ten, die nergens anders voortwillen, tieren hier
voortreffelijk. Het groote soda-gehalte van aan
de zee gelegene weilanden is waarschijnlijk eene
der voornaamste oorzaken, waardoor hun gras een
zoo uitstekend voedend vermogen bezit. Wij we-
ten ook, dat het hooi veel krachtiger wordt, wan-
neer het met eenig keukenzout is bestrooid, het-
geen zich bij het broeijen innig daarmede verbindt.
Ook kennen wij de goede uitwerking, die pekel
op weilanden uitoefent: alleen door zijn soda-ge-
halte, doet hij het gras weliger groeijen en levert
hij krachtiger hooi op.
Ton aanzien van het oplosbaar maken der soda-