Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
gegeven. Het is echter niet noodig, da,t men,
ter vermeerdering van het potasch-gehalte in den
grond, uitsluitend stalmest aanwendt, want het
oversfrooijen met gewone hout- en zelfs met tixrf-
asch levert in dit opzigt de beste diensten op. De
uitwerking van asch als meststof is bekend. Vooral
werkt zij gunstig op weilanden, waar de opge-
loste potasch des te spoediger opgenomen wordt,
naarmate het gras weliger groeit. Eene asch-be-
strooijing is hier des te noodzakelijker, omdat de
grond niet wordt omgeploegd, en er dus weinig
potasch-verbindingen ontleed kunnen worden.
De zuurstof levert in verbinding met het sodi-.
nm de ISoda, eene zelfstandigheid, die overvloe-
dig in de natuur voorkomt, niet in zuiveren toe-
stand, maar in verbinding met zuren, tot welke
zij eene groote verwantschap bezit. Volkomen
zuiver soda is, even als de potasch, zeer bij-
tend en werkt vernietigend op alle organische lig-
chamen; doch in verbinding met zuren heeft zij
deze eigenschappen verloren, en maakt zij een we-
zenlijk voedingsmiddel voor de planten uit. Er
zijn zelfs gewassen, die niet kunnen groeijen, wan-
neer de grond niet eene groote hoeveelheid soda-
verbindingen bevat; namelijk de zoogenoemde zee-
planten.
De soda wordt dagelijks door den mensch ge-
bruikt in het gewone keukenzout, dat eene ver-
binding is van soda met chlore. Ook de dieren