Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
der natuur beschouwen, dat de potasch in den
grond ^eestal met stoffen verbonden voorkomt,
waaruit zij slechts langzaam wordt afgescheiden.
Want juist dit verhindert, dat zij in overmaat door
de planten wordt opgenomen en hierdoor eenen
nadeeligen in plaats van eenen voordeeligen m-
vloed op haren groei zoude uitoefenen. Maar de
potasch is een hoofdbestanddeel van vele gewassen,
en daarom behoort de landbouwer vooral te zor-
gen, dat zij in eenen behoorlijk opgelosten staat
in de gronden voorhanden is, waarin hij gewas-
sen wil verbouwen, die haar in grootere hoeveel-
heid vereischen. Om dit doel te bereiken, kan
men verschillende wegen inslaan. Men kan voor-
eerst de aardsoort zelve onderzoeken; bevat deze
veel klei, dan mag men reeds vooruit vaststellen,
dat er ook potasch aanwezig is, als wanneer het
er slechts op aan komt om haar oplosbaar te ma-
ken. Dit bereikt men hoofdzakelijk door menig-
■vuldig ploegen, terwijl dan de losgemaakte grond
genoegzaam koolzuur kan opnemen, om de onop-
losbare potasch-verbindingen te ontleden en oplos-
bare koolzure potasch te vormen. Maar ook wordt
er door den gewonen stalmest eene aanmerkelijke
hoeveelheid potasch aan den grond medegedeeld,
daar er ten zijnen aanzien een dergelijke om-
loop plaats heeft, als bij het phosphorzuur ver-
meld is; want ook het stroo bevat veel pot-
asch, die den^grond weder als mest wordt terug-