Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi Y ü O II K E D E.
eigen ie maken. IFant hoeveel onzekers en onbepaalds
er ook nog in de toepassing der schoonste aller natuur-
kundige tvelenschappen op den landbouw moge beslaan,
geen onbevooroordeelde zal durven ontkennen, dat alleen
de Scheikunde den Landbouwer den sleutel geven kan,
tot de duizende en duizende vragen, die hij zich elk
oogenblik van den dag voorhoudt, wanneer hij de rede-
nen zoekt te doorgronden van alle verschijnselen, die zich
voor hem opdoen, en van alle handelingen, die de onder-
vinding hem als heilzaam heeft doen kennen. Mogt hij
telkens stuiten tegen een zwijgen van de wetenschap op
zijne vragen, dan kan hij evenwel verzekerd zijn, dat
zulks alleen te wijten is aan de weinige ontwikkeling
die deze, ten gevohje onzer onkunde, tot dus verre nog
heeft mogen ontvangen. Met reuzenschreden is de schei-
kunde , wel is waar, vooruitgegaan sedert een halve eeuw,
maar alle geheimen der natuur heeft zij op verre na nog
niet doorgrond, gelijk zij die ook wel nimmer geheel zal
doorgronden, zoolang menschenverstandcn haar beoefenen.
Doch wij mogen ons opregt verheugen, dat er reeds zoo
verbazend veel door de scheikunde verklaard en opge-
helderd is geworden, en vooral, ten aanzien van den
Landbouw, dat hier de grondslagen, de redenen waar-
om men bemest, tcaarom men den grond bewerkt en
waarom men vruchtwisseling houdt, duidelijk verklaard
kunnen worden.
Onder de populaire werken over de Landbouiv-Schei-