Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
ZEVENDE HOOFDSTUK.
OVER POTASCn, SODA, KALK, GIPS, SALPETEEZDREK-,
PIIOSPnOUZÜREN- EN KIEZBLZUEEN-KALK.
De zuurstof in verbinding met het potassium
geeft een oxyde, dat men Potasch, bijteiide pot-
asch, of meer juist gesproken potassa, noemt.
Zij is in de zoogenoemde zeepzieders-loog in
opgelosten staat voorhanden, en in verbmding
met koolzuur levert zij ons de gewone potasch
op. De potasch in zuiveren toestand is zeer bij-
tend, vernietigt alle organische stoffen, en komt
als zoodanig nimmer in den grond voor. Terwijl de
grond, zoo als wij reeds gezien hebben, gewoonlijk
vrij wat koolzuur bevat, en dit zich zeer gemak-
kelijk met de potasch verbindt, zoo komt deze ook
veelal als koolzure potasch voor, die zich gemak-
kelijk in water oplost, en als zoodanig de planten
tot voedsel dient. Evenwel komt zij ook voor in
verbinding met zwavelzuur, en vooral ook dit zout
levert eene bijzonder goede meststof op.
Met salpeterzuur vormt de potasch den gewo-
nen salpeter, insgelijks eene uitmuntende mest-
stof. Als kiezelzure potasch levert zij een zout,
dat zich zeer moeijelijk oplost, maar, zoo als wij
in het vorige hoofdstuk gezien hebben, door kool-
zuur wordt ontleed. Terwijl de potasch-zouten
zich over het algemeen zeer gemakkelijk oplossen,
zoo mogen wij het weder als eene wijze inrigting