Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
i''


uitoefenen. De mulle zwarte gronden bestaan groo-
tendeels uit overblijfsels van planten, die langza-
merhand vergaan en opgelost worden, en, even
als de meststoffen, daarbij veel koolzuur ontwik-
kelen< Maar veelal ontbreekt het kiezelzum*, en
brengt men dus, gelijk wij zoo even aanprezen,
op zulken grond kiezelaarde, dan zal die vrij
spoedig worden opgelost, en eene gunstige uit-
komst opleveren.
Doch werldng in den grond ^ heeft gewoonlijk
zeer langzaam plaats; maar wanneer wij beden-
ken , hoe zij aanhoudend onafgebroken voort-
gaat , dan laat het zich begrijpen, dat er ge-
makkelijk zoo veel kiezelzuur kan opgelost wor-
den 5 als de planten tot haren groei behoeven.
Intusschen, mogen wij het al weder als eene
hoogst wijze inrigting der natuur beschouwen,
dat dergelijke ontledingen zeer langzaam voort-
gaan, dewijl anders de gewassen met de hier-
bij voortgebragte stoffen overvoerd en alzoo in
hunnen groei belemmerd zouden worden. Eenv
grond dus, waarin te veel kiezelzuur voorhanden
is, moet meestal voor onvruchtbaar gehouden
worden.