Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
langrljksto voor den plantengroei is, de verbin-
ding welke liet PhospItor»uur oplevert; docli
hoewel dit met water vermengd op het land ge-
bragt, uitmuntend als meststof werkt, is het we-
gens zijne kostbaarheid daartoe niet,aan te wenden.
De landman brengt evenwel, zonder het te weten,
ook dit zuur in den grond, daar alle dierlijke
mestsoorten, vooral gier of aalt, pieer of minder
phosphorzure verbindmgen bevatten, en boven-
dien, ook bijna elke grond op zich zelf met eene
meerdere, of mindere hoeveelheid van die verbin-
dingen voorzien is. Men dient echter niet uit
het oog te verliezen, dat vele dezer verbindingen
bijna geheel onoplosbaar zijn, terwijl andere zich
slechts zeer moeijelijk oplossen. Men bemest met
phosphorzuur vooral ter bevordering van den groei
van het koren; want wanneer tarwe, gelijk wij
reeds vroeger opmerkten, geene genoegzame hoe-
veelheid phosphorzure zouten in den grond aan-
treft, dan kan zij ook nimmer vaste en schoone
korrels opleveren. Bevat het land overigens nog
eene voldoende hoeveelheid meststoffen, en oor-
deelt men dat alleen het phosphorzuur door eenige
opeenvolgende graanoogsten te veel verminderd
is, dan kan eene bemesting met beender-meel,
vooraf sterk met zwavelzuui" bevochtigd en eeni-
gen tijd op hoopen gelegd, bijzonder aanbevolen
worden. De beenderen toch bestaan voor het
grootste gedeelte uit phosphorzuren kalk; worden