Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
de zwavel loslaten, die dan weder eene verbinding
met andere aanwezige stoffen, b. v. met de wa-
terstof, aangaat en als zoodanig' toegang tot de
planten vindt.
Het zwavelzuur beeft eenen bij uitstek scher-
pen, brandenden smaak. Men dient er zeer voor-
zigtig mede om te gaan, omdat het bijna alles
verteert en verkoolt, wat daarmede m aanraking
komt, en daarom wordt dit, als bemèstingsmiddel,
ook alleen gebruilit in eenen zeer met water ver-
dunden toestand. Bij de vermenging met water
ontwikkelt zich eene groote hoeveelheid warmte-
stof. Het bewijst zeer goede diensten, wanneer
men van tijd tot tijd eene niet te groote hoeveel-
heid met gier of aalt vermengt en hiermede de
mestvaalt nat houdt. Bij het gisten van den mest
worden er namelijk stoffen vrij, die zich in de
lucht verspreiden en alzoo" verloren gaan; maar.
deze verbinden zich gaarne met het zwavelzuur,
en vormen dan niet vervlugtigende zouten, welke
alzoo in den mest voorhanden blijven, om later
weder ontleed te worden, en hunne basissen tot
voedsel te doen verstrekken voor de planten. Op
deze wijze nu kan men met zeer weinig kosten
zoo wel de hoeveelheid als de kracht van den
mest aanmerkelijk vergrootcn.
Bijna hetzelfde als bij de verbinding der zuur-
stof met de zwavel plaats vindt, geschiedt ook
bij die der zuurstof mot den phosphorus. Het be-