Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
bij scliuimend bier is liet in groote hóeveelheid
voorhanden, en veroorzaakt het schuimend ver-
mogen, den prikkelenden smaak en de prikke-
lende gewaarwording, die men in den neus ge-
voelt, welke ons zoo zeer aan het schuimende bo-
ven het niet schuimende bier de voorkeur doen ge-
ven. Ook het schuimen van champagne-wijn ont-
staat alleen door het koolzuur; maar het is den
landman niet aan te bevelen, om zich, door het
gebruiken van dezen di-ank, met de eigenschap-
pen van dit zuur bekend te maken.
Onder de verbindingen der zuurstof met het
chlore zijn er geen, die ons een bijzonder belang
inboezemen; maar over die met de zwavel valt
vrij wat belangrijks te zeggen. Even als met de
koolstof, verbindt dé zuurstof zich met de zwa-
vel in onderscheidene verhoudingen, ten gevolge
waarvan ook de eigenschappen dezer verschillende
verbindingen zeer uiteenloopende zijn. Die, met
welke wij vooral te doen hebben, is het Xwn-
velstmir of de vitrioololie. ' Eeeds met een enkel
woord is boven gezegd, dat de zwavel een wezen-
lijk bestanddfeel van vele planten uitmaakt. In zui-
veren toestand lost zij zich niet in water op; maar
wel in verbindmg met de zuurstof, als zwavelzuur,
hetwelk zich ook met zeer vele oxyden tot zouten
vereenigt, en gemakkelijk door de planten wordt
opgenomen. Evenwel kan het zwavelzuur op zijne
beurt door enkele ligchamen worden ontleed, en