Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
iiannemen, dat er zicli door het opzuigen van
zulk water eene groote hoeveelheid van dit zuur
in de planten ophoopt en aldaar ontleed wordt,
Avaarbij de koolstof in de plant aanwezig blijft,
terwijl zich de zuurstof ontwikkelt. Schoon nu
de planten het koolzuur langs dezen weg kun-
nen verkrijgen, zoo moeten wij echter niet uit
het oog verliezen, dat zij het voornamelijk uit
de lucht opnemen, en dat deze de voornaamste
bron is, waaruit zij het tot zich trekken. Ten
bewijze hiervoor willen wij ons een verschijnsel
herinneren, dat gewis door velen reeds is waar-
genomen. Wanneer namelijk, een stuk gronds, tus-
schen twee schrale akkers gelegen, sterk wordt ge-
mest , dan ziet men ook de gewassen op de schrale
aangrenzende akkers, aan die zijde, waarmede zij
met het gemeste land in aanraking zijn, veel we-
liger groeijen, dan op het overige gedeelte. Dit
moet worden toegeschreven aan het koolzuur, dat
zich bij de vertering van den mest ontwikkelt
en gedeeltelijk ook met de schrale akkers in aan-
raking komt. Hierbij komt evenwel ook nog
eene andere verbinding, die met de ammonia,
in aanmerking, waarover wij later zullen spre-
ken.
Eindelijk moeten wij niet vergeten, dat het
koolzuur, behalve door het water, ook nog door
eene menigte andere ligchamen wordt opgenomen;
terwijl eenige ligchamen, die bij het voorhanden