Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
dood ten gevolge had van hen, die zich on-
voorzigtig genoeg daarin waagden. De zoo even
genoemde hondsgrot te Napels heeft zijnen naam
daarvan ontleend, dat honden, op den bodem ne-
der gezet, bezwijmen en sterven, terwijl de mensch,
overeindstaande, niet de minste nadeelige aandoe-
ning ondervindt, hetgeen is toe te schrijven aan
het koolzuur, dat zich in de grot ontwikkelt,
en door zijne zwaarte even boven de oppervlakte
van den grond hangen blijft. Zoo ook boren
sommigen hier en daar niet zeer diepe gaten in
het land, om muizen te vangen; want vallen deze
daarin, dan sterven zij spoedig, ten gevolge van
het koolzuur, dat zich in deze gaten ophoopt.
Het is mede eene eigenschap van het koolzuur,
dat het zich gemakkelijk met water vermengt en
door dit wordt aangetrokken. Het spreekt van
zelve, dat het dus ook door de vochtige aarde
wordt aangetrokken. Dit is eene hoogst wijze
inrigting in de natuur; want daar hot koolzuur
uit de koolzure zouten bijna door alle zuren, uit-
genomen door het kiezelzuur, wordt uitgedreven,
zoo zou' de grond te veel daarvan verliezen,
indien dit niet door het water wierd terugge-
houden.
Ook de 'mest, die in den grond verteert,
ontwikkelt eene menigte koolzuur, dat mede door
het water oj^genomen en in den grond bewaard
wordt. Als zeer waarschijnlijk mag men tevens