Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ó7
ZESDE HOOFDSTUK.
OVEU HET KOOLZUUR, ZWAVELZUUR, PIIOSPHOU-
ZUUR EN KIEZELZUUR.
Wij moeten thans over eene verbinding der
zuurstof handelen, die met de dampkringslucht
en het -water wel de gewigtigste rol speelt en ook,
na deze, het meest algemeen verspreid in de na-
ttiur voorkomt, de verbinding namelijk der zuur-
stof met de koolstof, die met d-en naam van
Méooti^atHÈ' wordt bestempeld. Wel zijn er, be-
halve het koolzuur, nog meerdere verbindin*
gen van zuurstof met koolstof, in welke allo de
koolstof met mindere zuurstof dan in het koolzuur
is vereenigd, doch deze zijn voor ons doel van
minder gewigt, en wij zullen ons dus alleen met
de opzettelijke beschouwing van het genoemde-
zuur bezig houden.
Het koolzuur komt in onverbondenen staat steeds
lucht- of gasvormig voor en is altijd in den damp-
kring aanwezig. Het ontstaat overal waar de
koolstof zich met de zuurstof kan vereenigen, en
wel vooral: 1) bij de ademhaling; 2) bij de ver-
branding en Ti) bij de- verrotting van plantaardige
en dierlijke stoften.
Bij de ademhaling, zoowel van menschen als
van dieren, verbindt zich de zuurstof der inge-
ademde lucht met de koolstof, die het bloed, dat