Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
bij de planten, met nog andere omstandigheden
vereenigd, kwijnen en stilstand in wasdom.'
Vervolgens dient het water ook als voertuig
eener menigte ligchamen, die wij slechts in ver-
binding met eene zekere hoeveelheid water of als
geheel vloeibare ligchamen kennen. Even als de
dampkring andere luchtsoorten opneemt, worden
er ook door het water zeer vele stoffen opgeno-
men, die daarbij van den vasten tot den vloei-
baren toestand overgaan, en alzoo des te geschik-
ter worden, om op elkander te kunnen werken.
Deze verbinding van vaste stoffen met water,
waarbij zij geheel vloeibaar worden, drukt men
uit door te zeggen: het water heeft die stoffen
opgelost. Smelt men b. v. suiker of zout in wa-
ter, dan zegt men: het water lost de suiker of
het zout op. In eenen zoodanig opgelosten staat
moeten nu bijna alle stoffen zijn, die tot voedsel
der planten zullen dienen.
Evenwel zijn er ook eene menigte stoffen, die
door het \yater niet kunnen opgelost worden, of,
met andere woorden, die daarin onoplosbaar zijn;
en ofschoon sommige dezer den plantengroei bij
uitstek zouden kunnen bevorderen, zoo moeten zij
ten dien aanzien toch als onbruikbaar worden be-
schouwd, zoo lang zij namelijk niet langs den eenen
of anderen weg in eenen opgelosten staat kunnen
gebragt worden."
Deze waarheid is voor den landbouw van het
g