Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
5i
heid, de vochtigheid der lucht evenwel behoor-
lijk in dringen, terwijl een nog verder losmaken
de verdamping der vochtdeelen te sterk zoude be-
vorderen.
Laat ons thans tot ons vorige onderwerp terug
keeren.
Schoon de zuurstof en de stikstof in de damp-
kringslucht slechts werktuigelijk met elkander ver-
mengd zijn, zoo kunnen beide stoffen zich toch ook
innig, of scheikundig, met elkander verbinden,
en onder deze scheikundige verbindingen, is de
kennis van het zoogenoemde salpeterzuur ook
voor den landbouwer van belang. Dit zuur werkt
in zuiveren toestand zeer bijtend en verteert zelfs
vele plantaardige en dierlijke stoffen, zoodra het
met deze in aanraking komt. Echter verliest het
die eigenschap, wanneer het zich met een oxyde
verbindt én een zout, b. v. met potasch (*) den
salpeter, vormt. In dit geval oefent het zelfs eene
voordeelige werking, als eene meststof, op den
grond uit. Meermalen hoort men den landman
zeggen: »deze grond is zeer vruchtbaar, want hij
bevat veel salpeter," en eene dusdanige uitdruk-
king is niet zoo onjuist, als men oppervlakkig zoude
meenen; maar men moet toch niet uit het oog
(*) Of- beter Potassa, eene vorbincJiDg van potassiam met
zuurstof cii dus een oxyde. Onder den naam van Potasch
verstaat men in den handel een zout : ceno verbinding name-
lijk van potassa en koolzuur.