Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
tot voeding der planten dienstig zijn. Het duide-
lijkste is iulks waar te nemen bij regen, na eene
langdurige droogte. Gedurende die droogte heb-
ben de bedoelde, eigenlijk niet tot de zamenstel-
ling van den dampkring behoorendë deeltjes, zich
in dezen in groote hoeveelheid opgehoopt; zij
worden dan door den regen neergeslagen, en het
gevolg daarvan is, dat de planten zich, na eenen
zoodanigen regen, op eene in het oog loopende
wijze ontwikkelen. Houdt deze regen eenigen tijd
aan, of volgen meerdere regenbuijen elkander
spoedig op, dan kan er'natuurlijk geene opeen-
hoopiiig van de bedoelde stofdeeltjes in de lucht
plaats hebben, en van hier dat wij in dusdanig
geval, ook geene zoo in het oogloopende gunstige
uitwerking bespeuren.
Ook bezit de dampkring de nuttige eigenschap,
om allen waterdamp op te nemen en eenen gerui-
men tijd te behouden. Hoe meer warmte hij be-
zit, zoo als in den zomer, des te meerdere voch-
tigheid neemt hij op. Wordt hij echter eenigermate
afgekoeld, zooals zulks meestal des nachts het
geval is, dan laat hij dezen waterdamp weder los,
en van hier de dauw, die niet alleen zoo vrucht-
baar is, omdat hij de planten behoorlijk bevoch-
tigt , maar tevens, omdat hij ook nog andere stof-
fen, die den groei der planton bevorderen, uit den
dampkring met zich voert.
Uit dit laatst gezegde blijkt het duidelijk, hoo