Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
4°. Dat er ook' zuren zonder zuurstof, b. v.
met de waterstof, gevormd kunnen worden, en
5°, Dat alle oxyden zich met de zuren tot
zouten verbinden.
Niet alle zuren werken even sterk op de oxy-
den, maar het eene zuur schijnt zich boven het
andere met dit of dat oxyde, als bij voorkeur,
té verbinden. De scheikundige noemt deze ge-
neigdheid der ligchamen, om zich met elkander
te verbinden, verwantsdiajJ, en hij zegt dus: de
zuren hebben tot sommige oxyden meer ver-
wantschap dan tot andere. Deze verwantschap
van het eene ligchaam boven het andere gaat
zelfs zoo ver, dat, wanneer eenig zum- zich met
een oxyde verbonden heeft, en dit zuur komt
vervolgens in aanraking met een ander oxyde,
tot hetwelk het grootere verwantschap heeft, dit
dan het eerste oxyde weder zal loslaten, om zich
met het tweede te verbinden. Alleen nu ten ge-
volge van deze verschillende onderlinge verwant-
schappen, is de scheikundige in staat, om de
ligchamen, die tot een zamengesteld ligchaam
verbonden zijn, van elkander los te maken. Meer-
malen komt zulks ook in den landbouw voor,
want dikwerf gebeurt het, dat b. v. het kool-
zuur met het een of ander oxyde in den grond
eene verbinding heeft aangegaan, en komt nu
met dusdanige verbinding een ander zuur, het
zoutzuur b. V., in aanraking, dan zal dit laatste.