Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
naauwkeurig bekend behoort te zijn, is zulks
echter voor den landbouwer minder noodzakelijk;
maar dat gene, wat er thans van gezegd is, moet
hij evenwel grondig begrijpen, om van het ove-
rige een goed inzigt te kunnen verkrijgen.
VIJFDE HOOFDSTUK.
OVER DE SCHEIKUNDIGE VERWANTSCHAP; OVER
DE. DAMPKRINGSLUCHT 5 HET SALPETERZUUR
EN HET WATER.
In het vorige hoofdstuk is alzoo gezegd ge-
worden:
V. Dat de zuurstof met meest alle ligchamen
verbindingen aangaat; maar dat er ook eenige,
hoewel in vergelijking slechts weinige, verbindin-
gen bestaan, waarin geene zuurstof voorhanden is.
Dat deze zuurstof-verbindingen, naar ge-
lang van de hoeveelheid, die zij van deze stof
bevatten, onderscheiden worden inr
a) oxydulen,
b) oxyden,
c) over-oxyden en
d) zuren.
5®. Dat sommige enkelvoudige ligchamen met
de zuurstof alleen oxyden, maar anderen boven-
dien ook zuren vormen.