Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
schappon bezit, dat zij, namelijk, aan het blaauwe
lakmoespapier eene roodo kleur kan mededeelen,
dan noemt men zulks een zuur. .
Intusschen kminen niet alle enkelvoudige lig-
chamen zooveel zuurstof opnemen» dat zij daar-
door in een zuur veranderen. Van de boven op-
genoemde enkelvoudige stoffen, doen dit alleen:
de koolstof, de- zwavel, de phosphorus en de
kiezel; andere, zoo als het potassium, sodium,
calcium, magnesium, ijzer en manganium kun-
nen geene meerdere zuurstof opnemen, dan tot
de vorming van oxyden' noodig is. Deze oxy-
den evenwel bezitten op hunne beurt de eigen-
schap, om zich met de zuren der eerstgenoemde
ligchamen te verbinden, terwijl men dan dusda-
nige verbindingen met den naam van zouten be-
O O
stempelt.
!Nog moeten wij opmerken, dat niet alle zuren
verbindingen zijn van een enkelvoudig ligchaam
met zuurstof; maar dat ook sommige enkelvou-
dige ligchamen met de waterstof zuren vormen,
zoo dat men deze in zum-stof-zuren en waterstof-
zuren behoort te onderscheiden.
Behalve de opgenoemden, zijn er nog eene me-
nigte andere ligchamen, die zich met de zuren tot
zouten verbinden; terwijl zich somtijds ook twee
oxyden te gelijk met hetzelfde zuur vereenigen,
en alzoo een dubbel-zout vormen. Ofschoon nu
de eigenlijk scheikundige met al deze stoffen