Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
staan, is de groote geneigdheid der enkelvoudige
stoffen cm zich met de zuurstof te verhinden;
terwijl er buitendien ook een, in vergelijking met
deze, klein aantal verbindingen voorkomt, van
welke de zuurstof geen deel uitmaakt.
De zuurstof nu vereenigt zich geenszins in ge-
lijke hoeveelheid met de andere grondstoffen, en
zelfs met hetzelfde ligchaam gaat zij, in verschil-
lende verhoudingen, verbindingen aan, welke, on-
derling geheel verschillende, zamengestelde ligcha-
men vormen. "Wanneer nu eene grondstof met
eene kleine hoeveelheid zuurstof verbonden is,
dan noemt men zoodanig eene zamenstelling een
oxydule of onvolkomen oxyde, waarbij gewoonlijk
het ligchaam, dat met de zuurstof verbonden is,
eenigermate de overhand houdt, zoodat zijne
eigenschappen nog in eenen geringen graad zijn
waar te nemen. Is de hoeveelheid zuurstof grooter,
doet het met haar verbondene ligchaam niet de
minste zijner eigenschappen meer kennen en is dit
dus, zoo als men gewoonlijk zegt, met de zuur-
stof geheel verzadigd, dan hebben wij een eigen-
lijk oxyde. Is er verder zooveel zuurstof met een
ligchaam verbonden, dat de eigenschappen dezer
stof nog duidelijk waar te nemen zijn, en het lig-
chaam alzoo met haar overzadigd is, dan noemt men
dergelijke verbinding een over-oxyde. Wanneer ein-
delijk, nog meer zuurstof voorhanden is, en wel
zoo veel, dat de verbinding duidelijk zure eigen-