Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
niet in zijnen zuiveren toestand, maar verbonden
met de zuurstof, als ijzer-oxyde, voor liet plan-
tenleven van veel waarde is, gelijk wij later
zien zullen. Het verbindt zicli zeer gemakkelijk
met de zuurstof, zoo als blijkt uit het zoo ge-
noemd roesten van het ijzer; want ijzerroest is
niets anders dan eene verbinding van het zuivere
metaal met de zuurstof.
Manganium komt in zuiveren toestand of als
metaal niet in de natuur voor. Met zuurstof
verbonden vormt het den Bruinsteen, dien wij,
altijd echter in kleine hoeveelheid, in den grond
aantreffen: maar in welke kleine hoeveelheid dan
ook voorhanden, zoo schijnt echter deze verbin-
ding tot de wezenlijke zamenstelling van alle plan-
ten te beliooren, want men treft haar bij genoeg-
zaam allen aan. Intusschen is het nog niet vol-
dingend bewezen, of,het Manganium zelf voor de
planten noodzakelijk zij, dan of het alleen, ten
gevolge van zijne innige verbinding met het ijzer,
door deze opgenomen worde.
Wij hebben thans over 15 enkelvoudige grpnd-
stoffen gesproken, als de voornaamste, die uit
een landbouwkundig oogpunt belang inboezemen;
maar, zoo als wij reeds opmerkten, zij doen dit
minder in zuiveren toestand, dan wel in verbm-
ding met nog andere ligchamen, en dus moeten
wij vboral deze verbindingeia leeren kennen. De
voorname oorzaak, waardoor die verbindingen ont-