Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Over deze laatsten zullen wij in het vervolg af-
zonderlijk handelen, zoo dat wij voor het tegen-
woordige met eene korte vermelding der eigenlijke
metalen in hunnen zuiveren toestand-kunnen vol-
staan.
De Miezel, eene geheel eigenaardige stof,
is zuiver weinig bekend, maar des te beter in
hare verbinding met de zuurstof, waarmede zij
kiezelaarde, zand of kwarts vormt, eene stof,
welker kennis voor den landbouwer van groot ge-
wigt is.
lïet Fotaasium, maakt het hoofdbestanddeel
uit der potasch, en is in zuiveren toestand, dat
is bevrijd van de zuurstof, moeijelijk te bereiden.
Ook het Sodium wordt moeijelijk zuiver ver-
kregen, en evenmin als het vorige treffen-»wij dit
als een enkelvoudig metaal in de natuur aan;
maar in verbinding met zuurstof en koolstofzuur
komt het als soda overvloedig voor.
De kennis van het Calcium is, in zijne ver-
binding met de zuurstof, als gewone kalk, voor
den landbouwer van veel gewigt.
Het Aluminium maakt de grondstof der voor
den landbouw zoo belangrijke kleiaarde uit.
Het Magneaium is de grondstof der talk-
aarde.
Onder de eigenlijke metalen, komen voor den
landbouwer vooreerst het
MJtser in aanmerking: omdat dit metaal,