Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
daarbij de zwavel zoodanig verhit, dat ook deze
weldra begint te branden. Die groote ontvlambaar-
heid berust op zijne sterke neiging om zich met
de zuurstof te verbinden; want zelfs bij de gewone
luchtwarmte trekt hij deze uit den dampkring aan,
en geeft daardoor m het donker licht van zich.
Wegens zijne ligte ontvlambaarheid, behoort men
zeer voorzigtig met den phosphorus om te gaan;
want bij de minste verwarming trekt hy de zuur-
stof zoo snel aan, dat hij door eene plotselinge
ontbranding, groote ongelukken kan te weeg bren-
gen, zoo als werkelijk reeds meermalen het geval
is geweest, onder anderen bij de fabriekaadje en
de behandeling van strijkzwavelstokjes.
De phosphorus maakt, niet in vi-ijen toestand,
maar wel in verbindmg met andere ligchamen,
een voornaam bestanddeel der dierlijke beenderen
uit, en ook wordt hij als zoodanig in vele plan-
ten aangetroffen. Over deze zijne verbindingen
zullen wij echter later spreken.
VIEEDE HOOFDSTUK.
over kiezel, potassium, sodium, calcium, alumi-
nium , magnesium , ijzee , manganium , en eenige
verbindingen dezek stoffen.
Alvorens tot de beschouwing dezer grondstoffen
over te gaan, moeten wij ons nog een oogenbhk,
2