Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
in de nabijheid der zee aantreft. "VYij behooren
evenwel hiermede bekend te zijn, omdat dit in
vele gevallen den groei onzer gewassen aanmer-
kelijk bevordert. — Later zullen wij zien, dat
het chlore, als een bestanddeel van het keuken-
zout, op de voeding van mensch en dier eenen
allerbelangrijksten invloed uitoefent.
Hoe de Zwavel er uitziet weten wij allen, al
ware het alleen door de gewone zwavelstokken;
deze toonen ons niet slechts dat zij eene gele
kleur heeft, maar ook dat zij brandbaar is en
met eene blaauwachtige vlam verbrandt. Doch
minder weten wij, dat de zwaVel onder verschil-
lende vormen, doch altijd uiterst fijn verdeeld, in
vele planten voorkomt en noodzakeHjk is tot hare
voeding. Daarom mogen wij deze grondstof niet
voorbijgaan. Zoo als wij later zien zullen, brengt
men haar" ook meestal als een bestanddeel van
den mest, en ook als gips, op het land. Als
grondstof verbindt zij zich zeer gemakkelijk met
de zuurstof, en levert dan het zoogenoemde zwa-
velzuur op, dat in den landbouw eene niet onbe-
langrijke rol speelt.
Ten slotte zullen \vij nu nog met een enkel
woord melding maken van den
Phosphorus» Deze is eene dergelijke stof als
de zwavel, doch veel gemakkelijker ontvlambaar,
zoo als de strijkzwavelstokjes ons leeren, bij welke
hij reeds door eene bloote wrijving ontvlamt en