Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
het koolzuur niet opneemt en dit vervolgens
niet -weder in koolstof en ' zuurstof ontleedt,
waarhij de zuurstof aan den dampkring afge-
staan, en de koolstof tot hare voeding aange-
wend wordt.
In deze verrigting der planten blinkt de wijs-
heid des Scheppers heerlijk uit; want juist door
deze eeuwig voortdurende verbinding en ontle-
ding, wordt de bron van leven en voeding voor
al wat op aarde leeft nimmer uitgeput. Menschen
en dieren behoeven zuurstof, planten koolstof
tot levensonderhoud; en nu geeft de plant aan
den mensch en de dieren en, omgekeerd, deze
aan de plant, wat elk voor zich behoeft. Hoe
wijs en verheven eenvoudig is die beschikking!
Intusschen zijn er ook nog eene menigte an-
dere ligchamen, die eene dergelijke verandering
ondergaan; doch behalve dat deze bij hunne om-
wisseling van bestanddeelen altijd meer of min
van die der koolstof afhankelijk zijn, zoo is zij
bij niet één zoo in het oog loopend als bij dit.
Daarom vooral moet de kennis der koolstof voor
den landbouwer van groot belang zijn, zoo dal wij
ons goed hare eigenschappen in het geheugen
moeten prenten. Later zal er gehandeld worden
over het koolzuur. ' Wij gaan thans over tot het
Chlore. Als enkelvoudig ligchaam kan dit al-
leen in den luchtvormigen staat verkregen wor-
den; maar in de planten is 't altijd in verbinding