Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
DEEDE HOOFDSTUK.
OVER DE KOOLSTOF, HET CHLORE, DE ZWAVEL EK
DEIÏ PHOSPHOErS.
Thans moeten wij aanvangen met het beschou-
wen eener stof, die zeer algemeen voorhanden is,
in den kostbaren diamant in hare grootste zuiver-
heid voorkomt, zoo zelfs dat dit edelgesteente be-
schouwd wordt als alleen uit haar te bestaan;
maar die tevens overvloedig, hoewel zeer onzu?-
ver, in houtskolen en steenkolen aanwezig is. De
J&oolslof namelijk, welke tot dus verre nog
niet in eenen luchtvormigen staat is waargeno-
men, schoon zij zich gemakkelijk met de zuurstof
verbindt, en dan eene luchtvormige gedaante aan-
neemt. Deze verbinding van koolstof met de
zuurstof draagt den naam van koolstofzuur of
koolzuur, en is bij de voeding onzer gewassen
van het grootste belang.
Do Voorzienigheid schijnt de koolstof, in'ver-
binding met de zuurstof en de waterstof, vooral
"bestemd te hebben, om bij alles wat op aarde
leeft eene gestadige verwisseling te onderhouden.
Bij elke verbranding, bij elke verrotting van die-
ren en planten, ja bij eiken ademtogt van al wat
leeft, verbindt zich koolstof met zuurstof, welke
verbinding daarna weder, onder eene luchtvor-
mige gedaante als koolzuur, ontwijkt. Zelfs de
kleinste' plant kan niet groeijen, wanneer zij