Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scanScanned page

Daftr (Ie Volks- of Staalhuishoudkunde {Economie po-
iitique) onder ons hoe langer hoe meer die achting be-
gint te verkrijgen, waarop zij, als grondslag van alle
maatschappijen, regt heeft, en hare beoefening alom
toeneemt, acht de ondergeteekende het niet ongepast
te berigten, dat door hem is uitgegeven : v
BEGINSELEN "" ^
DE&
DOOR
jr. B. SAY,
>
met noten en eene voorrede van CH. COMTE , uit het
Fransch vertaald door Mr. H. HOÜCK. ƒ 1.30.
Dit werkje is met ondersteuning dér maatschappijen Tot Nut
vmt 't Alfjemeen, en die ier bevordering van Nijverheid xiWgegeven ^
-en wordt als handleiding lot deze wetenschap zeer aanbevolen.
Bij denzelven zijn nog eenige exemplaren voorhan-
den, en kunnen door alle Boekhandelaars
bezorgd worden, van:
Mev. Makcet, GRONDBEGINSELEN DER STAATSHUIS-
HOUDKUNDE , in gemeenzame gesprekken. Naar den
vierden druk uit het Engelsch vertaald. Met eene voor-
rede en eenige aanmerkingen van Mr. H. W. Tydeman ^ ^
Moogleeraar te Leiden^ enz.
Mev. Marcet, JAN HOPKENS; gewigtige waarheden , in
den vorm van vertelsels. Met voorrede en bijvoegsel van
Prof. H. W. Tydeman.
DeTenter*
A. TER GÜNNE.