Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
heel scheikundig met deze verbonden, en die
verbinding is dan niet meer luchtvormig, maar
levert ons het vloeibare water. Want, wan-
neer men beide aan zulk eenen hoogen graad
van warmte blootstelt, dat de waterstof, in aan-
raking met de zuurstof komende, begint te bran-
den, dan verbindt zij zich, staande hare ver-
branding, innig met de zuurstof, beide verlie-
zen haren luchtvormigen toestand, en zij gaan tot
water over. Dat het water werkelijk uit wa-
terstof en zuurstof gevormd is, blijkt ten duide-
lijkste uit zijne ontleding, waarbij men weder wa-
terstof en zuurstof verkrijgen kan.
Zoo als wij reeds deden opmerken, bezit de
waterstof de eigenschap om te kunnen verbran-
den, of met andere woorden, zij kan zich schei-
kundig met de zuurstof verbinden. Verder is
zij veel ligter, dan de gewone lucht, en stijgt
dus in den dampkring naar boven, op grond
waarvan de luchtballons met haar worden gevuld.
Op zich zelve heeft de waterstof geen' reuk, en
toch is zij eigenlijk de oorzaak van dien stüiken-
ken reuk, welken wij bij mesthoopen, moerassen
en rottende plantaardige stoffen waarnemen, maar
zij is alsdan met nog andere ligchamen, als zwa-
vel en phosphorus, verbonden.