Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
gcnisscu. — Armen en armenwezen. — JFel<jladige in-
riglinyen. — Politie. — Inwendig bestuur. — Partij-
schappen. — Ilooge en lagere scholen. ■— Letterkunde,
kunsten en wetenschappen. — Godsdienst en kerken. —
Buitenlandsche betrekkingen. — Staatsregt en openbaar
leven enz. enz.
VOORWAARDEN VAN INTEEKENING.
liet werk zal in twee deelen compleet zijn, die in
afleveringen van 4 vellen druks zullen uitgegeven
worden.
Men rekent dat het Vferk omstreeks 10 afleverin-
gen zal beloopen, zullende het meerdere den koopers
der afleveringen gratis verstrekt worden; zoodat die
in geen geval tegen meer dan 10 afleveringen behoe-
ven te betalen.
De prijs van iedere aflevering is CO cents; zul-
lende ten minste iedere maand eene aflevering wor-
den uitgegeven.
De eerste afleveringen zien reeds het licht en zijn
alom ter bezigtiging te bekomen.
Do Uitgever houdt zich voor den prijs later te ver-
hoogen.
cEimi'KT BIJ A. ÏI:R CÜNM; F.I COMI'.
Ie Deventer.