Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
186
des te meer, uaar mate wij er ons meer op toe-
leggen, om al wat ons voorkomt, met de opgege-
ven regelen te vergelijken. Door het naauwkeurig
opsporen van oorzaak en gevolgen is de bloei van
den landbouw verzekerd, en de landbouwer ver-
krijgt dan ook als wetenschappelijk mensch groo-
ter waarde; want hij, die voortleeft, zonder zich
te bekommeren om de oorzaak der verschijnse-
len, die zich aan hem voordoen, staat op eenen
zeer lagen trap van beschaving, en sluit zich zei-
ven den weg af, om zijnen toestand op weten-
schappelijke gronden te verbeteren.
Hoe opmerkzamer wij alles gadeslaan, wat ons
omringt, des te meer voordeel kunnen wij trek-
ken, en des te hooger eerbiedigen en bewonderen
wij Hem, die de gansche schepping zoo onna-
volgbaar wijs heeft ingerigt. Het beroep van
landbouwer leidt ons tot de kennis van vele
natuurkrachten; beschouwen wij die met oordeel,
dan zullen wij haar naaiiw verband in het heelal,
dan zullen wij God in de natuur leeren kennen,
en hierbij eene zelfvoldoening smaken, die ons
vóór dien tijd nog onbekend was. Laten wij
daarbij vooral het geduld niet verliezen, teneinde
alles, wat wij tot dus verre geleerd hebben, ons
gestadig te herinneren en goed in het geheugen
te prenten; want de moeite die ons zulks moge
kosten, zal ons ruimschoots worden vergoed.