Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i192
verre na niet zoo groot is, als degene, die men
door ,eene gewone bemesting aanbrengt, en dat
deze dus ook spoediger zullen verbruikt zijn. Dat,
overigens, de klaverstoppelen, op land, dat uit zich
zei ven mager is, op verre na zoo goed niet wer-
ken, als op eenen grond, die vroeger beter was, is
ons bekend, omdat wij anders niet zoo dikwijls
nog eenigen mest zouden aanvoeren, voordat men
er weder winterzaad in zaait. Zeker is het echter,
dat de klaverstoppelen meermalen in staat zijn,
om eene zeer goede, krachtige tarwe voort te
brengen. Dat de rogge daarna gewoonlijk nog
zeer goed gelukt, behoeft niet gezegd te worden,
omdat deze dikwerf zelfs op klavervelden ge-
teeld wordt. Na de klaver, kan eene meer of
minder langere vruchtwisseling, bijna van voren
af, weder plaats hebben, waarvan zich echter
de langdurigheid naar de vruchtbaarheid van den
grond moet regelen.
Als de laatste te verbouwene graansoort, komt
de haver in aanmerking, omdat die, onder alle
anderen, de sterkste groeikracht bezit. Daarbij
bevat zij eene groote hoeveelheid kiezelzuur;
de overige stoffen komen slechts in geringere mate
in aanmerking, en daardoor is deze plant bijzon-
der geschikt, om al wat de vorige gewassen nog
in den grond hebben overgelaten, op te nemen.
Soms wordt er nog weder klaver in het haver-
land gezaaid; doch meestal is de uitkomst hier-
van onzeker, omdat de klaver alleen daar be-