Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
na aardappelen, vrij goed gelukt. Waarschijnlijk
bezit aldaar de bodem zelf reeds eene genoegzame
hoeveelheid potasch of andere bestanddeelen, die
hl andere streken, waar zoodanig eene vrucht-
wisseling minder gelukt, door mest moeten wor-
den aangebragt.
Ten aanzien van de hoedanigheid der aardap-
pelen behoort men op te merken, dat zij op versch
bemesten grond gewoonlijk meer slijm en minder
zetmeel bevatten.
Bij de mangelwortels heeft hetzelfde plaats;
ook deze schijnen, bij hunne groote behoefte aan
potasch, aan phosphorzuur en aan zwavel, te veel
voedsel voor het koren aan den grond te ontne-
men; wordt dit niet weder op eene kunstmatige
wijze aangebragt, dan moet natuurlijk hieronder
de wintervrucht lijden.
Als de eerste graansoort, na het begin der
vruchtwisseling, neemt men gewoonlijk de tarwe
of de rogge, beide gewassen, die rijk zijn aan
potasch, soda, phosphorzuur, zwavel en stikstof-
houdende bestanddeelen, en die zij dus, als de
tweede vrucht na de hoofdbemesting, gewoonlijk
nog in genoegzame hoeveelheid aantreffen. Vroe-
ger hebben wij reeds gezien, dat de tarwe-soorten
meer goed toebereid voedsel behoeven, dan de
rogge, die alzoo, wanneer het land slechts tus-
schentijds meermalen wordt geploegd, op eenen
goeden grond, ook zelfs nog na tarwe, met goed