Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
vooral van het phosphorzuur, veel minder tot zich.
Het daarop volgende wintergraan vereischt, wel
is waar, insgelijks veel potasch, en in zooverre
moge de tabak hiermede in botsing komen; doch
wij moeten ook opmerken, dat versch bemeste ak-
kers veel meer van deze stof bevatten, dan tabak
alleen behoeft. Daarenboven bevordert de mest
de verwering der bestanddeelen van den grond,
en maakt dus op nieuw potasch oplosbaar, waar-
door hier het verHes eenigermate hersteld wordt.
Hetzelfde schijnt plaats te hebben bij de olie-ge-
wassen, welke men, na den tabak, als de beste
voorvrucht voor winter-graan beschouwt. Doch,
zoo als wij vroeger gezien hebben, de grond
moet, in dit geval, in het algemeen zoo rijk aan
voedingsstoffen zijn, dat er van deze, ook zonder
het nader verweren van den grond, een genoeg-
zame voorraad voor aUe andere soorten van ge-
wassen overblijft.
Minder doeltreffend zijn de aardappelen, om-
dat deze eene zoo groote behoefte aan potasch
hebben, dat zulks voor het volgende graangewas
nadeelig werkt. Eia zulks wordt des te waar-
schijnlijker, wanneer men bedenkt, dat een aard-
äppelenland, in het algemeen, eene veel grootere
massa oplevert, en dat er dus ook meer bestand-
deelen aan den grond moeten ontnomen worden, dan
bij het verbouwen van tabak of ohezaad. Evenwel
zijn er gronden, waarop het telen van wintergraan.