Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
178
dat zeer welig opschietende en zich krachtig
ontwikkelende planten in staat zijn, om op de
oplosbaarheid der s-toffen, die zich in den grond
bevinden, eenigen invloed uit te oefenen, door
de plantenzuren, die zich bij haar vormen, weder
aan den grond af te staan, en dezen alzoo te
doen medewerken, om zijne bestanddeelen te ont-
leden. En is dit het geval, wat kan dan natuur-
lijker zijn, dan dat men die planten, welke het
moeijelijkst de voedingsstoffen opnemen, in de
orde der vruchtwisseling zoodanig boven aan
plaatst, dat zij altijd een genoegzamen voorraad
in den grond aantreffen, om zich naar behooren
te kunnen ontwikkelen?
Dit nu zijn de algemeene regelen, die bij elke
vruchtwisseling moeten in acht genomen worden.
Als meer plaatselijke komen in aanmerldng: de
zamenstelling van den grond; de vraag naar dit
of dat gewas; de ligging der akkers en de lucht-
streek.
Als voorbeeld willen wij deze regelen eens op
elke vruchtwisseling toepassen, en schoon hierbij
vel herhalingen zullen voorkomen van hetgene
reeds vroeger gezegd is, zoo kan dit echter strek-
ken, om ons het geheel nog eens duidelijk voor
den geest te brengen.
Wanneer eenig land versch bemest is, dan bezit
liet van vele stofïen eenen voorraad voor eenige
jaren; maar ook andere, die er spoediger aan ont-
M