Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
gen van den grond, dieper kunnen indringen,
voor dat zij hierop stuiten, en, de planten hier-
door veel weliger opschieten.
ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.
over de vruchtwisseling,
In vorige hoofdstukken hebben wij gezien, hoe
men aan de planten haar eigenlijke voedsel ver-
schaft, namelijk, nu eens door dit van buiten aan
te brengen, dan weder door de verwering der be-
standdeelen van den grond in den grond zeiven
te bevorderen. ■ Thans zullen wij handelen over
de beste wijze, volgens welke men dit voed-
sel weder aan den grond ontneemt en zoo voor-
deelig aanwendt, als gevorderd wordt, om zoo
lang mogelijk de geschiktste gewassen in behoor-
lijke hoeveelheid en volkomenheid te kunnen ver-
bouwen; zonder evenwel door eene zeer sterke
bemestmg dien opbrengst te moeten bevorderen.
Dit geschiedt door eene behoorlijke, zoowel met
de plaatselijke ligging als met de geaardheid van
den grond overeenkomende VrucMwisseling.
De wijze, waarop men de vruchtwisseling op
den akkerbouw toepast, is zeer verschülend: in
elke streek bijna, bij elke zelfs geringe wijziging
van grondsgösteldheid en luchtstreek, vindt men