Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
•\vaarlieid gelden van hetgeen vroeger gezegd is;
hoe langer men eenig land zonder bemesting be-
teelt, des te vlijtiger en des te dieper moet men
ploegen, omdat alsdan de natuurlijke rijkdom van
den grond weder moet vergoeden, wat door de
oogsten aan dezen ontnomen wordt.
Voordat wij van het bewerken van den bouw-
grond afstappen, moeten wij nog een oogenblik
stilstaan bij eene kunstbewerking, die vooral in
Belgie, maar ook hier te lande in de meijerij
van 's Bosch en in de Friesche Biltlanden in ge-
bruik is. ' Het leggen, namelijk, van de akkerlan-
den op smalle bedden, ter breedte van een paar
ellen. Vooral bij lage gronden leveren deze bed-
den gunstige uitkomsten op; want hoe smaller
men ze aanlegt, des te meer wordt de grond op-
gehoogd en des te beter vindt het overtollige
vocht gelegenheid om af te trekken. Daarom is
het ook vooral voor win tervruchten in gebruik,
die gewoonlijk veel te lijden hebben van sneeuw,
welke op de lagere plekken van den akker te
zamen waait, aldaar smelt en daarop dikwijls we-
der bevriest. Daarom is het echter geenszins af
te raden voor hoogere en zelfs voor zandgronden,
die overigens weinig letsel van de vochtigheid on-
dervinden. Dit aanleggen van smalle bedden is
waarschijnlijk zijnen oorsprong verschuldigd aan
de gunstige werking, welke men zag, dat door
het braken verkregen werd. Ook liier is het dui-