Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iO
sterke, anders zelfs te sterke werkzaamheid der
zuurstof te matigen. Deze laatste toch tracht on-
ophoudelijk te verteren, de stikstof, daarentegen,
tracht alle vertering te keer te gaan. Dit nu zijn
wel twee uitersten, maar zij worden doof de on-
derlinge vermenging van beide stoffen merkelijk
gewijzigd, en liierdoor is zelfs tusschen hare uit-
werkselen een heilzaam evenwigt ontstaan. Werd
dit evenwigt verbroken en kon de zuurstof, on-
vermengd met de stikstof, hare werking uitoefe-
nen, dan zoude al wat bestaat tweemaal spoediger
verteerd worden, dan zouden ook onze longen te
sterk worden aangegrepen, zij zouden hare ver-
rigtingen slechts eenen korten tijd kunnen volhou-
den, en al wat leeft zoude slechts een derde van
den tijd kunnen leven, dien het thans vergimd
is. Letten wij er slechts op, hoe spoedig het
hout in eenen sterk trekkenden kagchel verbrandt.
Dit wordt alleen veroorzaakt door den vermeer-
derden toevoer van lucht, welke dit sterk trek-
ken te weeg brengt, want hierdoor komt na-
tuurlijk , in eenen bepaalden tijd, eene grootere
hoeveelheid zuurstof met het brandende hout in
aanraking, waarvan het gevolg is dat dit, in de-
zelfde evenredigheid, des te spoediger verteert.
Nog meer: zij die zwakke longen hebben lijden
hieraan meer in den winter dan in den zomer,
omdat de zuurstof bij eene koude temperatuur
meer de overhand heeft, dan bij eene warme.