Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
Wij zagen, dat de klei als de lioofdbron dei-
belangrijkste plantenvoedsels te beschouwen is, en
wij kennen reeds het middel om de voedsels in
den grond te brengen, door bemesting namelijk,
en door het bewerken van den grond. Opmer-
kelijk is het, dat beide middelen ook bij de prak-
tijk in zwang zijn, bij bemeste braak en bij een
vermeerderd bewerken van den grond, gelijk te-
vens bemesting en braak, elk afzonderlijk aange-
wend, in zeker opzigt een bijna gelijk gevolg op-
leveren.
Hierop berust ook de aan eiken landbouwer be-
kende regel, dat zware kleigronden meer dan
zandgronden, bewerkt dienen te worden. De eer-
ste beloonen de aangewende moeite, maar bij de
laatste is door het verweren slechts weinig meer
voort te brengen, zoodat ook de daarop verrigte
arbeid niet zoo veel voordeel geeft, als dik-
wijls een te veel losmaken " vap den grond, om
andere reden, schade veroorzaakt. Wanneer wij
dit alles nagaan, zullen wij inzien, hoe ge^vig-
tig in ons klimaat het omploegen der landen
vóór den winter is, daar alsdan het indringen der
vochtigheid, en door deze, bij intredende vorst,
het uiteenvallen der fijne aarddeeltjes, grootelijks
bevorderd wordt.
Zeer belangrijk is intusschen ook het losmaken
van den grond gedurende den zomer, omdat als-
dan, door den invloed der vochtigheid bij eeno