Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
waarop zich planten konden ontwikkelen. Deze
zelfde vorming van den bodem houdt nog voort-
durend stand in de gebergten, en de aardvallen
of het instorten van bergen, waarvan wij nu en
dan berigten ontvangen, zijn het gevolg van de-
zelfde aanhoudende verwering.
Iloe nu de eerste planten ontkiemd, en hoe
in den aldus gevormden bodem de eei-ste die-
ren 9ntstaan zijn, dit heeft geen menschelijk oog
gezien, en wij moeten als eerste oorzaak daarvan
den wil des Scheppers erkennen. Maar even als
het verweren ook thans nog overal en op eene
reusachtig groote schaal plaats heeft, zoo bemer-
ken wij die tevens bij de kleinste bestanddeelen
van den grond. Want, de zuurstof uit den
dampkring ■ grijpt alle ligchamen aan; zij wordt
door het koolzuur, dat eerst door haar gevormd
is, getrouw geholpen, omdat dit de oplosbaarheid
van vele stoffen helpt bevorderen, en zoo gaat
het ontleden der voormaals vaste stoffen bestendig
voort. Eene aanmerkelijke hoeveelheid van deze
gaat aanhoudend in planten en dieren over. Bo-
vendien zijn er nog een paar andere, geheel te-
genovergestelde invloeden, welke die werking bij-
zonder begunstigen, sterke • koude namelijk en
groote warmte. Wanneer men toch des winters
eene met water gevulde kruik laat bevriezen, dan
zal die door het vormen van ijs vanéén sprin-
gen. Eene dergelijke uitwerking ondervinden juist