Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
173
kennis van zaken en goed oordeel, met geringe
kosten zeer belangrijke uitwerkselen kan verkrij-
gen. Intusschen wordt de juiste weg, om met
het mëeste voordeel landbouw te drijven, het ver-
beteren namelijk van den grond door het aan-
brengen van die stoifen, welk elk gewas meer
uitsluitend behoeft, niet zoodanig gevolgd, als hij
algemeen verdient, en het is hoogst noodzakelijk,
dat men zich hier meer en meer op toelegge. Ook
de kennis van den eigenlijken aard der mestsoor-
ten, staat hiermede in naauw verband; doch eene
afzonderlijke behandeling hiervan zoude ons te
ver heenleiden, en, bovendien, volgen wij de ge-
gevene voorschriften, dan ook zullen wij reeds in
vele gevallen niet verlegen zijn, om die goed te
gebruiken. Een voornaam iets blijft ons echter
nog ter behandeling over, de wijze namelijk,
waarop de grond, buiten de bemesting, op zich
zeiven te verbeteren is.
ZESTIENDE HOOFDSTUK.
OVEK HET BEWERKEN VAN DEN GROND.
Na al hetgeen wij reeds over de bemesting ge-
zegd hebben, moeten wij thans handelen over
het verbeteren van den grond door werktuige-
lijke verrigtingen, buiten het aanwenden van